مراحل پیاده سازی هوش تجاری

 

“داده محور” یکی از کلماتی است  که در توصیف شرکت های موفق به کار می رود  . هوش تجاری نه به عنوان یک وسیله و ابزار  بلکه به عنوان  راهکار نهایی و روشی برای حل مسائل توسط این شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است ،راهکاری که بر تمام تصمیمات و رفتار های سازمانی آنها تاثیر می گذارد .

 

در ادامه این متن  مراحل و گام های مورد نیاز برای  پیاده سازی و اجرایی شدن هوش تجاری در سازمان شما و  نیز زمان تخمین زده شده برای هر مرحله ذکر شده است .

 

 بدیهی است گام های مورد نیاز و زمان اجرا  بسته به نیاز های  شرکت دریافت کننده خدمات قابل تغییر هستند .

 

شرکت پدیده ارتباطات پویا در تمام مراحل امکان سنجی ، شناسایی ، پیاده سازی  و عملیاتی شدن هوش تجاری  در کنار شما خواهد بود .

مراحل پیاده سازی هوش تجاری

مراحل پیاده سازی هوش تجاری دیکام

فاز شناخت

رابطه میان ارائه دهنده راهکار هوش تجاری و شرکت دریافت کننده خدمات رابطه ای بلند مدت و بر اساس اعتماد متقابل است . موفقیت یک پروژه هوش تجاری در گرو شناخت کامل طرفین از  نحوه انجام امور و فرایند تصمیم گیری در  آن شرکت است . از همین جهت لازم است پیش از پیاده سازی راهکار هوش تجاری فراینده ها و روال کاری در سازمان دریافت کننده خدمت شناسایی و نقاط کور و گلوگاهی مشخص شود .

شناخت و بررسی ساختار سازمانی

سلسله مراتب سازمانی و زنجیره تصمیم گیری در شرکت ، سطح  و نوع دسترسی به اطلاعات را مشخص می کند. فاز ابتدایی شناخت با مشخص شدن ساختار سازمانی شرکت دریافت کننده خدمت آغار می شود .

بررسی فرایند ها و گردش کاری (work flow)

فرایند انجام امور  و گردش کاری نوع داده ها و نحوه ثبت آنها را در یک سیستم کاری مشخص می کند . از این جهت گردش کاری و فرایند های داخلی شرکت باید شفاف و واضح بوده و به دقت بررسی شود .

بررسی نیاز های اطلاعاتی بخش های مختلف

راهکار هوش تجاری  می تواند در تمام دپارتمان های یک سازمان به صورت موثر مورد استفاده قرار گیرد . نیاز های اطلاعاتی هر بخش از یک سازمان متفاوت است و باید با نگاه به اهداف کلی  شرکت بررسی و تعیین گردد.

راهکار های تولید  ، فروش و  بازاریابی ، منابع انسانی و مالی در این فاز بررسی و نسبت به نیاز های هر بخش امکان سنجی صورت می پذیرد.

بررسی نرم افزار های کاربردی و پایگاه های داده :

نرم افزارهای عملیاتی  و مورد استفاده در شرکت و نیز نوع پایگاه های داده در این مرحله مورد بررسی قرار می گیرند و  نوع آماده سازی اطلاعات  ( اتصال مستقیم Direct Query  ،انبار داده Data Warehouse  ، دریاچه داده   Data lake)  تعیین می شود .

آماده سازی زیر سیستم های سخت افزار ی و نرم افزاری :

تعیین منابع سخت افزاری:

پس از شناسایی و نیاز سنجی اولیه  مشخصات سخت افزار پیشنهادی برای استقرار هوش تجاری تعیین می شود .

تعیین شاخص های عملکردی و شاخص های کلیدی عملکرد ( PI &KPI) :

شاخص های کلیدی عملکرد باید با توجه به اهداف کلی  و کلان شرکت تعیین  شوند تا مدیران را در راه رسیدن به آن هدف ها کمک کنند .شاخص ها به عنوان نشانه و راهنمایی که مسیر حرکت را نشان می دهد استفاده می شوند  از این رو لازم است در انتخاب شاخص های عملکردی نهایت دقت انجام شود .

در این مرحله پس از شناخت ساختار سازمانی ، گردش کاری و نیاز های اطلاعاتی هر بخش از شرکت ، شاخص های عملکردی در سطح کلان و نیز در مورد دپارتمان ها  تعیین می شود .

آماده سازی و یکپارچه سازی اطلاعات ( Data Preparation& Integration)

داده ها  از منابع مختلف داخلی و نرم افزار های عملیاتی جمع آوری شده پس از پالایش و دسته بندی به صورت یکپارچه برای استفاده در سیستم هوش تجاری ذخیره می شود .

ساخت انبار داده ( Data Warehouse) و معکب های اطلاعاتی مورد نیاز (Data cube)

بر اساس حجم و نوع داده های یک شرکت متد های متفاوتی برای جمع آوری و پالایش داده وجود دارد، اما غالبا  عملیات آماده سازی و گرد آوری اطلاعات به شکل  یک انبار داده انجام می پذیرد . مطالعات و بررسی های مربوط به شرایط انباره داده در این مرحله انجام می گردد و با توجه به نیاز های اطلاعاتی مشتری در دپارتمان های مختلف، مکعب های داده مورد نیاز هر بخش برای استفاده در راهکار هوش تجاری ساخته می شوند .

پیاده سازی و استقرار:

پس از طی شدن مراحل شناخت و آماده سازی داده ها مرحله سوم یعنی پیاده سازی اولیه سیستم هوش تجاری در سازمان انجام می پذیرد .

طراحی و ساخت داشبورد ها

داشبورد ها  ابزاری برای مشاهده فوری و زنده اطلاعات هستند . در این مرحله با توجه به نیاز اطلاعاتی  هر بخش از سازمان ( و kpi  های تعیین شده در فاز شناخت) داشبورد های مجزا برای هر کاربر سیستم طراحی و ساخته می شود . در نهایت کابران  مختلف از طریق داشبورد های مخصوص خود به اطلاعات دسترسی خواهند داشت .

تعیین سطوح دسترسی سازمانی به اطلاعات

با توجه به اینکه اشخاص و دپارتمان های مختلف در داخل سازمان نیاز های اطلاعاتی متفاوتی دارند و دسترسی آنها به اطلاعات باید از قبل تعیین شده باشد. تقسیم بندی کاربران استفاده کننده از هوش تجاری به چهار گروه کاربری کلی انجام می پذیرد .

 

 

کاربران عادی ( Standard User)

 کاربرانی که به صورت عادی و روزانه از سیستم استفاده می کنند و قابلیت مشاهده اطلاعات  به شکل داشبورد و گزارش را دارند . بیشترین حجم کاربران در یک سازمان مربوط به این دسته است و تنها به اطلاعات مربوط به خود دسترسی دارند. نوع اطلاعات و داشبوردهای  در دسترس آنها از پیش تعیین شده است.

 

کاربران پیشرفته ( Power User) 

می توانند به منابع داده متصل شده، دسته بندی و ابعاد جدیدی در داده ها تعریف کنند و داشبورد ها و گزارشات مورد نظر خود را بسازند . این کاربران به محیط استدیو دیکام دسترسی دارند

 

کاربر توسعه دهنده (Developer User)

علاوه  بر اختیارات کاربران پیشرفته  و دسترسی به محیط استدیو دیکام این کاربران می توانند مکعب های  مختلف داده را نیز بسازند .

 

مدیران سیستم (System Administrator)

مدیریت حساب ها ، گروه ها و پروژه ها را بر عهده دارند و می توانند نرم افزار را سفارشی سازی کرده یا توسعه دهند .

 

استقرار اولیه و اعتبار سنجی

پس از طی مراحل بالا سیستم ابتدا به صورت محدود عملیاتی می شود تا اطلاعات ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته و اعتبار سنجی گردد. در صورت رویت مشکل مراحل استقرار تا رفع آن  بازبینی  و اصلاح می گردد .

آموزش پرسنل

هوش تجاری پیش از آنکه یک ابزار باشد یک فرهنگ سازمانی است . بدون ایجاد فرهنگ استفاده از هوش تجاری و تغییر در عملکرد سازمانی  نمی توان انتظار بهبود عملکرد شرکت را داشت .

آموزش در دو بعد فنی و  کمک به ایجاد فرهنگ سازمانی نیاز به همراهی مستمر و مداوم شرکت ارائه دهنده خدمات دارد .

 

شرکت پدیده ارتباطات پویا ( دیکام ) متعهد است  تا رسیدن به موفقیت همراه و یاور شما باشد و در تمامی مراحل آموزش های لازم را برای بکار گیری موثر هوش تجاری در نظر گرفته است .

بازبینی و تحلیل :

یک پروژه هوش تجاری موفق در این مرحله به اتمام نمی رسد بلکه شروع می شود . میزان موفقیت پروژه و نحوه  عملکرد آن در سازمان دریافت کننده خدمت نیاز به بررسی مداوم دارد  تا سیستم  به شکلی بهینه شود که به موفقیت بیشتر سازمان منجر گردد.

پایش شاخص های کلیدی عملکرد

شاخص های کلیدی و میزان تاثیر گذاری آنها در روند تصمیم گیری و گردش کاری شرکت به صورت دوره ای بازبینی می شود .  شاخص هایی که تاثیر گذاری مثبتی ندارند یا تبعات جانبی منفی در عملکرد مجموعه دارند شناسایی و شاخص های جدید  برای استفاده در شرکت تعیین می گردد.

تحلیل داده ها و ارائه راهکار بر اساس اهداف و شاخص ها

پس از گرد آوری حجم مناسبی از داده ها ، الگو ها و روند های موجود در اطلاعات  توسط متخصصین بررسی می گردد و نتایج

        آن به شکل پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد سازمان به شرکت دریافت کننده خدمات ارائه می شود

تحلیل اطلاعات بر مبنای الگوریتم های پر کاربرد هوش مصنوعی

استفاده از هوش مصنوعی به شکل گسترده ای در حال تغییر نوع نگاه و استفاده از هوش تجاری در شرکت های بزرگ است . با

        بررسی روند ها و الگوی های داده توسط هوش مصنوعی  میتوان پیش بینی های دقیقی از شرایط آینده داشت و بر اساس آن

       اقدام به تصمیم گیری و عمل نمود .

تخمین زمان بندی اجرای پروژه

فاز

مرحله

تخمین زمان اجرا

1

شناخت چارت سازمانی ،گردش کاری و سیستم های اطلاعاتی شرکت

یک تا دو ماه

2

یکپارچه سازی اطلاعات ، طراحی و پیاده سازی داشبوردها

تخمین پس از نیاز سنجی اولیه 

3

تحلیل داده و ارائه راهکار ، استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی و بررسی داده ها

تخمین پس از نیاز سنجی اولیه

  • زمان تخمین زده شده برای هر بخش مجزا از بخش های دیگر است
  • تخمین زمان برای اجرای فاز 2 و 3 پس از انجام شناخت اولیه صورت می پذیرد و به حجم داده و خواسته هی اولیه شرکت دریافت کننده خدمات بستگی دارد .
  • با توجه به نیازهای  مشتری و حجم کاری زمان تخمین زده شده  قابل تغییر است .

سخن پایانی

شرکت پدیده  ارتباطات پویا به عنوان اولین ارائه دهنده راهکار هوش  تجاری بومی،  شفافیت و احترام به خواست مشتریان را سر لوحه کار خود قرار داده است .ما در تمام مراحل اجرای پروژه هوش تجاری  و پس از آن متعهد به همراهی و همیاری با شما هستیم .

 

موفقیت شما هدف ما است .

هوش تجاری را با ما تجربه کنید 

برای مشاوره و اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

منتظر تماس شما هستیم 

دیکام همراه مطمئن شما

برای مشاهده دمو محصولات ، درخواست همکاری و یا مشاوره  فرم زیر را پر کنید 

دیکام همراه مطمئن شما

برای مشاهده دمو محصولات ، درخواست همکاری و یا مشاوره  فرم زیر را پر کنید 

همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت

تماس بگیرید.