شاخص کلیدی عملکرد (KPI) چیست؟

شاخص کلیدی عملکرد (KPI) چیست؟
چه نمره ای به این مطلب می دهید ؟
5/5

فهرست مطالب

شاخص‌ کلیدی عملکرد (KPIs) همانند ستارگان راهنما در پهنه‌یِ بیکرانِ فعالیت‌ های یک سازمان عمل می‌کنند و مسیرِ رسیدن به اهداف را روشن می‌نمایند. گویی که هر بخش و هر فرایند در سازمان، قطعه‌ای از این پازل پیچیده را تشکیل می‌دهد و KPIها به مثابه‌یِ اتصالاتِ ظریفِ بینِ این قطعات، هماهنگی و هم‌راستایی آنها را تضمین می‌کنند.

این ارقامِ سنجش‌پذیر، نبض حیات سازمان را به تصویر می‌کشند و نشان می‌دهند که تا چه حدّ به اهدافِ از پیش تعیین‌شده نزدیک شده‌ایم. گویی که هر KPI دماسنجِ واحدی از سلامتِ یک بخش یا فرایند خاص است و بالا و پایین شدن آن، زنگ خطری برای مدیران و تصمیم‌گیرندگان به شمار می‌رود.

انتخاب دقیق و هوشمندانه‌ی KPIها، گامی اساسی در جهتِ هدایتِ سازمان به سویِ موفقیت است. گویی که در انتخابِ قطب‌نما، ظرافت و دقتِ عمل، نقشی تعیین‌کننده در مسیریابیِ درست ایفا می‌کند. KPIها باید به گونه‌ای انتخاب شوند که SMART باشند، یعنی:

 • مشخص (Specific): دقیقاً مشخص کنند که چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کنند.
 • قابل اندازه‌گیری (Measurable): با واحدها و ابزارهای مشخص، قابل سنجش باشند.
 • قابل دستیابی (Achievable): واقع‌بینانه و در دسترس باشند.
 • مرتبط (Relevant): با اهداف و استراتژی‌های کلانِ سازمان مرتبط باشند.
 • محدود به زمان (Time-bound): دارای بازه‌ی زمانیِ مشخص برای اندازه‌گیری باشند.

استفاده‌ی درست از شاخص کلیدی عملکرد دریچه‌ای نو به سویِ ارتقایِ عملکرد و بهره‌وری در سازمان می‌گشاید. گویی که با اتکا به این قطب‌نما، می‌توان مسیرِ میان‌برها را یافت، چالش‌ها را پیش‌بینی کرد و با اتخاذِ تصمیماتِ به‌موقع، از انحراف از مسیرِ اصلی جلوگیری نمود.

در دنیایِ امروز که رقابت در عرصه‌یِ کسب‌وکار به اوج خود رسیده است، اتکا به شاخص‌های کلیدی عملکرد، دیگر نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورتِ اجتناب‌ناپذیر برایِ بقا و پیشرفت به شمار می‌رود. گویی که در این میدانِ نبرد، هر سازمانی که از این قطب‌نمایِ ارزشمند بهره نبرد، دیر یا زود طعمِ شکست را خواهد چشید.

شاخص کلیدی عملکرد (KPI) چیست؟
شاخص کلیدی عملکرد (KPI) چیست؟

در هزارتوی پیچیده‌ی دنیای کسب‌وکار، جایی که رقابت‌ها نفس‌گیر و تصمیم‌گیری‌ها سرنوشت‌ساز هستند، نیاز به ابزارهایی هوشمند و کارآمد برای جهت‌یابی و سنجشِ مسیر، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. در این میان، شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) همچون قطب‌نمایِ هوشمندی عمل می‌کنند و با ارائه‌ی تصویری شفاف از وضعیتِ فعلی، سازمان‌ها را در پیمایشِ جاده‌ی موفقیت رهنمون می‌شوند.

KPIها، گویی که مجموعه‌ای از سنسورهای دقیق و حساس، نبضِ حیات سازمان را در لحظه رصد می‌کنند و با شناساییِ نقاطِ قوت و ضعف، مسیرِ پیشرفت را روشن می‌نمایند. هر KPI، حکایتی از یک بخش، یک فرایند یا یک فعالیتِ خاص را بازگو می‌کند و در مجموع، داستانیِ گویا از عملکردِ کلیِ سازمان را به تصویر می‌کشد.

چگونه برای کسب و کار خود KPI تعریف کنیم؟

در دنیایِ پیچیده‌ی کسب‌وکار، جایی که رقابت‌ها نفس‌گیر و تصمیم‌گیری‌ها سرنوشت‌ساز هستند، داشتنِ قطب‌نمایِ دقیق و کارآمد برای جهت‌یابی و سنجشِ مسیر، از اهمیتِ حیاتی برخوردار است. شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) در این میان، نقشی محوری ایفا می‌کنند و به مثابه‌یِ این قطب‌نمایِ ارزشمند، مسیرِ تعالی را برای سازمان‌ها روشن می‌نمایند.

اما چگونه می‌توان برایِ کسب‌وکار خود KPIهایِ مناسب و مؤثر را تعریف کرد؟ در پاسخ به این سؤالِ کلیدی، می‌توان گام‌هایی اساسی را برشمرد که در اینجا به طورِ خلاصه به آنها اشاره می‌شود:

 تعیینِ اهدافِ استراتژیک: اولین قدم در تعریفِ KPIها، مشخص کردنِ اهدافِ کلان و استراتژیکِ سازمان است.

2. انتخاب شاخص کلیدی مرتبط: پس از تعیینِ اهدافِ استراتژیک، نوبت به انتخابِ KPIهایِ مرتبط با هر کدام از این اهداف می‌رسد. KPIها باید به گونه‌ای انتخاب شوند که:

 • انعکاس‌دهنده‌یِ پیشرفت به سویِ اهداف باشند.
 • قابل اندازه‌گیری و پایش باشند.
 • در چارچوبِ منابع و امکاناتِ سازمان قابلِ دستیابی باشند.
 • اطلاعاتِ ارزشمند و مفیدی را برای تصمیم‌گیری ارائه دهند.

3. تعیینِ معیارها و ابزارهایِ اندازه‌گیری: برایِ هر کدام از KPIها، باید معیارها و ابزارهایِ اندازه‌گیریِ دقیق و مشخص تعریف شود. این معیارها باید به گونه‌ای باشند که:

 • به طورِ عینی و بدونِ پیش‌داوری، عملکرد را ارزیابی کنند.
 • داده‌هایِ قابلِ اتکا و قابلِ استناد ارائه دهند.
 • قابلیتِ مقایسه در طولِ زمان را داشته باشند.

4. تعیینِ مالک و مسئولِ هر KPI: برایِ هر کدام از KPIها، باید یک مالک و مسئولِ مشخص تعیین شود. این فرد موظف است:

 • بر روندِ جمع‌آوری و پایشِ داده‌ها نظارت داشته باشد.
 • در صورتِ انحراف از مسیر، اقداماتِ اصلاحیِ لازم را انجام دهد.
 • گزارش‌هایِ دوره‌ای را به ذینفعان ارائه دهد.

5. پایشِ مستمر و بازنگریِ دوره‌ای: شاخص کلیدی عملکرد باید به طورِ مستمر پایش و ارزیابی شوند تا از صحت و کارآمدیِ آنها اطمینان حاصل شود. همچنین، لازم است به طورِ دوره‌ای این KPIها مورد بازنگری قرار گرفته و در صورتِ نیاز، اصلاح یا جایگزین شوند.

تعریف و implementation صحیحِ KPI ها، به مثابه‌یِ نقشه‌ای راهگشا برایِ سازمان‌ها عمل می‌کند و آنها را در مسیرِ دستیابی به اهدافِ خود هدایت می‌نماید. با اتکا به این قطب‌نمایِ ارزشمند، ذینفعانِ سازمان می‌توانند از وضعیتِ فعلیِ آن به طورِ کامل آگاه شده و با اتخاذِ تصمیماتِ مبتنی بر داده، مسیرِ تعالی را به طورِ مستمر طی کنند.

چگونه KPI صحیح را انتخاب کنیم؟

KPI
KPI

در اولین قدم، باید اهداف کلیدی و استراتژی‌های سازمانی به طور شفاف تعریف و تبیین شوند. سپس، با در نظر گرفتن این اهداف، باید به دنبال شاخص‌هایی بود که به طور دقیق، میزان پیشرفت در مسیر دستیابی به این اهداف را نشان دهند. هر KPI باید به طور واضح تعریف شده و معیارهای سنجش آن به طور مشخص تعیین گردد.

علاوه بر آن، انتخاب شاخص کلیدی عملکرد باید با در نظر گرفتن منابع و امکانات موجود انجام شود. شاخص‌های انتخاب شده باید قابل اندازه‌گیری و جمع‌آوری داده‌های مربوط به آنها با سهولت امکان‌پذیر باشد.در نهایت، KPI انتخاب شده باید به طور منظم مورد بازبینی و ارزیابی قرار گیرد تا در صورت نیاز، اصلاحات لازم در آنها اعمال شود.

با طی کردن این مراحل و انتخاب دقیق و هوشمندانه KPI ها، می‌توان مسیر دستیابی به اهداف را روشن‌تر کرد، عملکرد را به طور موثرتری سنجید و در نهایت، به موفقیت‌های چشمگیری دست یافت.

نحوه گزارش‌گیری از شاخص کلیدی عملکرد هوش تجاری

شاخص کلیدی عملکرد
شاخص کلیدی عملکرد

یکی از مهم‌ترین وظایفِ نرم افزار هوش تجاری ، گزارش‌گیری از شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) است. KPIها، گویی که زبانیِ گویا و رسا دارند، وضعیتِ فعلیِ سازمان را به طورِ شفاف و دقیق به تصویر می‌کشند و به ذینفعانِ آن در اتخاذِ تصمیماتِ آگاهانه و مبتنی بر داده کمک می‌کنند.

گزارش‌گیریِ مؤثر از KPIها، مستلزمِ رعایتِ اصولی اساسی است که در اینجا به طورِ خلاصه به آنها اشاره می‌شود:

1. وضوح و شفافیت: گزارش‌ها باید به طورِ کاملاً واضح و شفاف ارائه شوند. این وضوح باید در ابعادِ مختلفِ گزارش، از جمله:

 • عنوان: عنوانِ گزارش باید به طورِ دقیق، موضوعِ آن را مشخص کند.
 • مخاطب: گزارش باید برایِ مخاطبِ خاصِ خود طراحی و تدوین شود.
 • ساختار: ساختارِ گزارش باید منطقی و منظم باشد تا مخاطب به راحتی بتواند اطلاعاتِ موردِ نظرِ خود را پیدا کند.
 • زبان: زبانِ گزارش باید ساده، قابل فهم و عاری از اصطلاحاتِ تخصصیِ پیچیده باشد.
 • نمودارها و جداول: استفاده از نمودارها و جداولِ گویا و جذاب، درکِ اطلاعاتِ ارائه شده در گزارش را برای مخاطب آسان‌تر می‌کند.

2. مرتبط بودن: گزارش‌ها باید با اهدافِ استراتژیکِ سازمان و KPIهایِ کلیدی مرتبط باشند. اطلاعاتِ ارائه شده در گزارش باید به طورِ مستقیم در فرآیندِ تصمیم‌گیریِ ذینفعان مورد استفاده قرار گیرد.

3. به‌روز بودن: گزارش‌ها باید به طورِ منظم و به‌روز تهیه و ارائه شوند. اطلاعاتِ ارائه شده در گزارش باید تا حد امکان به‌روز و دقیق باشد.

4. جامعیت: گزارش‌ها باید اطلاعاتِ کاملی را در موردِ KPIهایِ مورد نظر ارائه دهند. این اطلاعات باید شاملِ روندها، مقایسه‌ها و تحلیل‌هایِ لازم باشد.

5. بصری بودن: استفاده از نمودارها، جداول و تصاویرِ گویا، گزارش را بصری‌تر و جذاب‌تر می‌کند و درکِ اطلاعاتِ ارائه شده را برای مخاطب آسان‌تر می‌کند.

6. قابلیتِ اشتراک‌گذاری: گزارش‌ها باید به گونه‌ای طراحی و تدوین شوند که به راحتی قابلِ اشتراک‌گذاری با ذینفعانِ مختلف باشند.

7. قابلیتِ شخصی‌سازی: گزارش‌ها باید قابلیتِ شخصی‌سازی داشته باشند تا هر ذینفع بتواند اطلاعاتِ موردِ نظرِ خود را به طورِ جداگانه دریافت کند.

8. استفاده از ابزارهایِ گزارش‌گیری: برایِ تهیه‌یِ گزارش‌هایِ مؤثر از KPIها، می‌توان از ابزارهایِ مختلفِ گزارش‌گیریِ BI استفاده کرد. این ابزارها امکانِ طراحی و تدوینِ گزارش‌هایِ حرفه‌ای و جذاب را به کاربران می‌دهند.

گزارش‌گیریِ مؤثر از KPIها، گامی اساسی در جهتِ تبدیلِ داده‌ها به دانشِ قابلِ استفاده و اتخاذِ تصمیماتِ آگاهانه در سازمان‌ها است. با اتکا به این گزارش‌ها، ذینفعان می‌توانند به طورِ مستمر از وضعیتِ عملکردِ سازمان در بخش‌هایِ مختلف آگاه شده و با اتخاذِ استراتژی‌هایِ مناسب، مسیرِ تعالی و پیشرفت را هموار نمایند.

نحوه استفاده از نرم‌افزار KPI هوش تجاری دیکام

اصول گزارش گیری از شاخص کلیدی عملکرد
اصول گزارش گیری از شاخص کلیدی عملکرد

نرم‌افزار هوش تجاری دیکام (Decomco BI) در این میان، نقشی محوری ایفا می‌کند و با ارائهِ مجموعه‌ای از ابزارها و امکاناتِ قدرتمند، به شما کمک می‌کند تا:

 • KPIهایِ کلیدیِ خود را به طورِ دقیق تعریف و اندازه‌گیری کنید.
 • عملکردِ سازمان را در بخش‌هایِ مختلف به طورِ مستمر رصد و پایش نمایید.
 • از گزارش‌هایِ جامع و گویا برایِ اتخاذِ تصمیماتِ آگاهانه بهره‌مند شوید.
 • فرآیندهایِ کسب‌وکار خود را بهینه‌سازی کرده و راندمانِ آنها را افزایش دهید.

نرم‌افزار دیکام BI با دارا بودنِ واسط کاربریِ ساده و intuitive، به شما امکان می‌دهد تا بدون نیاز به دانشِ فنیِ پیچیده، به راحتی با آن کار کرده و از مزایایِ آن بهره‌مند شوید.

برخی از مهم‌ترینِ ویژگی‌های نرم‌افزار هوش تجاری دیکام عبارتند از:

 • تعریفِ آسانِ KPIها: شما می‌توانید به راحتی برایِ هر بخش از کسب‌وکارتان، KPIهایِ مورد نظر خود را تعریف کرده و معیارهایِ اندازه‌گیریِ آنها را مشخص نمایید.
 • پایشِ مستمرِ عملکرد: دیکام BI به طورِ مستمر، عملکردِ سازمان را در قبالِ KPIهایِ تعریف شده پایش می‌کند و اطلاعاتِ لازم را در اختیارِ شما قرار می‌دهد.
 • گزارش‌گیریِ جامع: با استفاده از دیکام BI می‌توانید گزارش‌هایِ جامع و گویا از عملکردِ سازمان در بخش‌هایِ مختلف تهیه نمایید. این گزارش‌ها می‌توانند به صورتِ نمودار، جدول و یا سایر فرمت‌هایِ دلخواه شما باشند.
 • قابلیتِ drill-down: شما می‌توانید در گزارش‌ها بر رویِ هر کدام از داده‌ها کلیک کرده و اطلاعاتِ جزئی‌ترِ مربوط به آن را مشاهده نمایید.
 • امکانِ sharing: می‌توانید گزارش‌ها را با سایر ذینفعانِ سازمان به اشتراک بگذارید.
 • قابلیتِ customization: می‌توانید نرم‌افزار را مطابق با نیازها و خواسته‌هایِ خود personalize کنید.

نرم‌افزار دیکام BI، با ارائهِ امکاناتِ قدرتمند و user-friendly، به شما کمک می‌کند تا در دنیایِ پیچیده‌ی KPIها، به طورِ effective مسیر خود را یافته و به اهدافِ خود دست یابید.

انتخاب KPI مناسب، ضرورتی انکارناپذیر برای هر سازمان است. با انتخاب درست این شاخص‌ها، می‌توان عملکرد را به طور موثرتری رصد کرد، نقاط قوت و ضعف را شناسایی نمود و در نهایت، به سوی موفقیت گام برداشت.شاخص‌های کلیدی عملکرد، انواع مختلفی دارند و هر کدام در حوزه‌ای خاص کاربرد دارند. برای مثال، در حوزه بازاریابی، می‌توان از شاخص‌هایی مانند نرخ تبدیل، سهم بازار و رضایت مشتری استفاده کرد. در حوزه تولید نیز، شاخص‌هایی مانند میزان ضایعات، زمان تولید هر محصول و راندمان خط تولید، از جمله KPI های پرکاربرد هستند.

انتخاب شاخص کلیدی عملکرد باید با توجه به نوع فعالیت، اهداف و استراتژی‌های هر سازمان انجام شود. این شاخص‌ها باید به طور واضح تعریف شده و معیارهای سنجش آنها به طور مشخص تعیین گردد.علاوه بر آن، KPI انتخاب شده باید به طور منظم مورد بازبینی و ارزیابی قرار گیرد تا در صورت نیاز، اصلاحات لازم در آنها اعمال شود.با استفاده از KPI ها، می‌توان عملکرد را به طور شفاف و objective ارزیابی کرد، نقاط قوت و ضعف را شناسایی نمود و در نهایت، با برنامه‌ریزی دقیق، به سوی دستیابی به اهداف گام برداشت.

درباره نویسنده

Decom Company

Decom Company

دسته بندی مطالب وبلاگ
مقالات جدید
محبوبترین مقالات
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیکام همراه مطمئن شما

برای مشاهده دمو محصولات ، درخواست همکاری و یا مشاوره  فرم زیر را پر کنید 

همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت

دیکام همراه مطمئن شما

برای مشاهده دمو محصولات ، درخواست همکاری و یا مشاوره  فرم زیر را پر کنید 

همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت

دیکام، اولین نرم‌افزار هوش تجاری ایرانی
تماس بگیرید.