دستیار بازاریاب دیکام

پاسخی به دغدغه های مدیران صنعت پخش 

برای مشاهده دمو ، درخواست همکاری و یا اطلاعات بیشتر   فرم بالا  را پر کنید 

sale assestant 03

پخش خود را مدیریت کنید

تصاویری از محیط نرم افزار دستیار بازاریاب دیکام